Villamos biztonsági felülvizsgálat

A villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát.

Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálata
Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata
Üzembehelyezést megelőző első felülvizsgálat

El kell végeztetni a felülvizsgálatot:

első ellenőrzés, a létesítéskor
időszakos ellenőrzés
  legalább 3 évente
    a fázisonként 32 A-nél nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelemmel korlátozott villamos berendezésen
    lakóépület, kommunális épület, valamint egyéb épület villamos berendezésén, ha az munkahelynek minősül
  legalább 6 évente
    lakóépületekben (társasházak közös tereiben)
    lakóépületekben lévő lakásokban

Lakásokra külön előírás, hogy a felülvizsgálat végzendő bérbeadáskor és tulajdonosváltáskor. (Bár ez még a köztudatban és az ügyvédi gyakorlatban nem szerepel, mint az Energetikai tanúsítvány, de várható, hogy a rendeletnek megfelelően ez is elvárás lesz.)

Eszerint, ha bérbeadás vagy eladás történik, akkor egy arra jogosult villamos szakemberrel el kell készíttetni az úgynevezett villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatot, amely alól csak azok a lakások kivételek, ahol az összes fogyasztó áram-védőkapcsolóval védett és a lakások villamos hálózatában nincsen 32 A-nél nagyobb leágazás. Ez mindenképpen hasznos és üdvözlendő változás, ismerve a hazai ingatlanok villamos hálózatának általános állapotát.

Lakásokra enyhítés, hogy a felülvizsgálat elhagyható, ha fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van a „villanyóra” alatt, és 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a berendezések.

Minősítő irat, jegyzőkönyv

A minősítő iratot,jegyzőkönyvet egy db eredeti példányban a számlával együtt adjuk át a megrendelőnek. Külön kérésre digitális formában (pdf)-ben is eljuttatjuk a kész minősítést.